Jdi na obsah Jdi na menu

Candát je původně rybou dolních toků řek a větších jezer. Má poměrně vysoké nároky na kvalitu vody a obsah rozpuštěného kyslíku, což se projevuje při úhynech obsádky, kdy právě tato ryba podléhá jako jedna z prvních.
      Pokud má možnost výběru, upřednostňuje tvrdé kamenité dno s překážkami. Miluje hlubší vody, odkud vyráží za svítání a za soumraku lovit do mělčin.
      Candáti žijí v hejnech, která sdružují ryby přibližně stejného stáří a postupně jsou s rostoucím věkem ryb stále menší. Z tohoto důvodu může žít na jednotku plochy větší počet candátů než například štik a proto je také candát na mnoha nádržích hojnější než samotářská a teritoriální štika.
      Potravou candáta jsou v mládí vodní bezobratlí a potěr ryb, později se živí prakticky výlučně rybami. Upřednostňuje rybky menší velikosti a často jich za jediný den spolyká i několik desítek. Přesto je schopen lovit i větší kořist a v zažívadlech candátů kolem metru byli nejčastěji nalezenou kořistí okouni dlouzí zhruba 20 cm. Někdy se candáti specializují na jediný druh potravy a ostatní druhy a velikosti ryb dočasně odmítají.
      V našich podmínkách dospívá candát ve věku 3 – 5 let, hlavním kritériem je dosažená velikost. Samci většinou dospívají o rok dříve. Jednorázové tření zpravidla probíhá v dubnu až červnu na mělčinách s čistým písčitým nebo mírně zarostlým dnem. Samec tam vyčistí část dna nebo porostu od jemných nánosů a po výtěru hlídá a očišťuje jikry až do vylíhnutí. Je přitom agresivní, útočí na kolem plující ryby a neváhá napadnout jakéhokoli narušitele prostoru hnízda včetně člověka. Toto chování je někdy zdrojem paniky a různých novinářských perliček anebo je naopak využíváno pytláky pro nezákonný lov starostlivých candátích otců. Pokud se však člověk delší dobu dívá na starostlivého nervózního candáta střežícího svůj poklad, vyrážejícího za rybami, které se přiblížily příliš blízko a rychle se vracejícího ve strachu, aby se snad nevzdálil příliš, působí jeho chování spíš sympaticky až dojemně.
      Množství jiker je u candáta poměrně vysoké, běžně je to od 40 000 do 900 000 kusů a u jikernaček nad 10 kg jistě může překročit i jeden milión.
      Péče candátů o vykladené jikry se stala základem poloumělého výtěru, kdy jsou rybám předkládána hnízda vyrobená z kořínků nebo větviček a poté jsou tato hnízda s jikrami v pokročilém stadiu vývoje přenášena na místo určení.
      Dnes je candát na našem území spolu se štikou nejdůležitější dravou rybou mající obrovský význam ve sportovním i produkčním rybářství a na některých typech vod, zejména tam kde se nedaří štice, je naprosto nezastupitelným dravcem. Tato role mu jistě zůstane zachována i v budoucnu. Pokračování