Jdi na obsah Jdi na menu

Těžiště původního výskytu této ryby se nachází ve východní Evropě a zasahuje až do jižní Skandinávie. Na mnoha revírech na našem území není candát původní, ale díky své konzumní a sportovní hodnotě je intenzivně vysazován. U nás byl snad už koncem 18. století na Třeboňsku zaveden jako doplňková ryba v kaprových rybnících a později se stal významnou součástí obsádky nově budovaných přehradních nádrží. Dobré zkušenosti s tímto druhem vedly později k vysazení candáta i v mnoha vodách západní Evropy (Německo, Francie, Španělsko) a dokonce i v USA.
      Poznat candáta není těžké, je to ryba natolik typická, že případná záměna je možná jen s příbuzným candátem východním žijícím u nás jen na jižní Moravě. Typickým znakem candáta je dlouhé protáhlé tělo s drobnými drsnými šupinami vybavené dvojicí hřbetních ploutví. Základní barva je šedá s nádechem žlutavých a zelenavých tónů s tmavým hřbetem a bílým břichem. Na bocích je několik tmavších svislých pruhů, které se s rostoucí velikostí ryby postupně vytrácejí. Oči candáta jsou přizpůsobeny k životu ve špatných světelných podmínkách a obsahují vysoce odrazivou vrstvu, díky níž budí dojem, jakoby vyzařovaly světlo.
      Břišní ploutve jsou posunuty hned za úroveň prsních, což candátovi umožňuje nenápadný kradmý pohyb těsně nade dnem. V tlamě candáta obecného najdeme mezi ozubením několik výrazných zubů označovaných jako „psí zuby“. Jejich přítomnost odlišuje tento druh od candáta východního. Druhým znakem dovolujícím tyto druhy rozlišit je ošupení hlavové části těla. U candáta obecného najdeme šupiny jen v nejhořejší části skřelové kosti, u východního zasahují až do okolí oka. Pokračování