Jdi na obsah Jdi na menu

Sumec velký je teplomilnou rybou nížinných řek. Miluje místa s dostatečnou hloubkou a četnými úkryty – padlými stromy, rýhami a výmoly v řečišti a podemletými břehy. Je rybou, která je aktivní spíše po setmění, ačkoli v nejteplejší části roku jsou sumci nezřídka aktivní i přes den, zvláště za klesajícího tlaku.
      Sumec je navzdory všeobecnému mínění poměrně společenskou rybou a zvláště menší jedinci se ukrývají a někdy i loví společně. Skupiny sumců mohou zahrnovat jedince různé velikosti, ale byl zaznamenán i kanibalismus.
      Při lovu sumec projíždí rozsáhlé oblasti svého revíru a dovede být poměrně rychlý a pohyblivý. Kořist nasává do tlamy pod tlakem, který vzniká při rozevření čelistí. Při lovu u hladiny při tom vznikají typické zvuky označované jako „pukání“.
      Potravou sumce jsou ryby a další vodní obratlovci jako žáby, hlodavci a mláďata vodních ptáků. Velcí sumci jsou schopni ulovit i dospělé kachny, ondatry nebo ryby s hmotností přes 2 kg. U mladých sumců tvoří značnou část potravy vodní bezobratlí, žížaly apod.
      Pohlavní dospělost nastává u sumce ve 3. – 5. roce života, u samic zpravidla později než u samců. Výtěr vyžaduje poměrně značnou teplotu vody a dochází k němu koncem května nebo častěji až v červnu. Ideálním třecím substrátem jsou potopené kořeny stromů, často však musí stačit různé porosty vodního rostlinstva. Samice běžné velikosti klade 100 000 až 300 000 jiker, u velkých exemplářů by se jejich počet mohl přiblížit i miliónu.
      Po výtěru samec hlídá jikry až do jejich vylíhnutí, ovívá je ocasní ploutví a zuřivě útočí na vše, co se pohybuje v prostoru hnízda. V této době může napadnout i člověka, ale dochází k tomu jen ojediněle. Mnozí rybáři naopak toto období využívají k nepříliš etickému lovu starostlivých vousáčů bránících své jikry.
      Sumec je jednou z mála ryb, která se může aktivně bránit člověku a zvláště jedinci ze sádek a rybníků podrobovaní časté manipulaci dovedou být poměrně agresivní a cíleně útočit na narušitele svého klidu. Tyto útoky jsou spíš překvapivé než nebezpečné a pokud si člověk zachová chladnou hlavu, měl by je přestát bez problémů. Pokračování